Afschaffing VAR definitief

Dinsdag heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de huidige VAR-verklaring af te schaffen en de modelovereenkomst in te voeren. Dit betekent dat het voorstel wet wordt, de VAR gaat verdwijnen en de modelovereenkomst doet definitief zijn intrede.

De einddatum van de VAR is uiteindelijk vastgesteld op 1 mei 2016. De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 wordt een overgangsperiode. Vanaf 1 mei 2017 krijg je alleen vrijwaring voor de inhouding van loonheffingen als je werkt volgens een door de belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde modelovereenkomst.

Gevolgen voor de praktijk

Voor de praktijk betekent dit dat je tot 1 mei 2016 gebruik kan maken van de VAR-verklaring.

In de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 krijg je de tijd om jouw modelovereenkomst voor te leggen aan de belastingdienst en je werkwijze aan te passen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in jouw modelovereenkomst. De belastingdienst zal in deze periode controleren of er conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. Het niet voldoen aan de voorwaarden van de modelovereenkomst heeft op dat moment echter nog geen gevolgen. De belastingdienst geeft alleen aanwijzingen over de aanpassingen die noodzakelijk zijn om wel te voldoen aan de voorwaarden van de modelovereenkomst.

Vanaf 1 mei 2017 ben je gehouden om te werken conform de voorwaarden van je modelovereenkomst. Werk je na 1 mei 2017 niet conform deze voorwaarden, dan kan de belastingdienst stellen dat er sprake is van een dienstbetrekking met alle fiscale gevolgen van dien. De correctie van de belastingdienst werkt in dat geval terug tot uiterlijk 1 mei 2016, de afschaffingsdatum van de VAR.

Een aantal modelovereenkomsten kun je hier op de site van de Belastingdienst vinden.