Financiële rapportages

BC Administratie kan voor u de volgende financiële rapportages verzorgen:

  • Opstellen jaarrekeningen en eventueel publicatie Kamer van koophandel
  • Opstellen periodieke winst- en verliesrekening
  • Opstellen begrotingen en meerjarenprognoses
  • Liquiditeitsplanning en -begroting
  • Sterkte-/zwakte analyses
  • Nacalculatie van projecten of opdrachten