DGA salaris m.i.v. 2020 naar € 46.000

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is verhoogd tot € 46.000 in 2020. In 2019 bedroeg dit loon           € 45.000. Dit blijkt uit de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ die onlangs door de Belastingdienst werd gepubliceerd.

Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort een aanmerkelijkbelanghouder een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit loon is minimaal € 46.000 in 2020 (€ 45.000 in 2019 en 2018).

Er mag worden uitgegaan van een lager salaris wanneer de aanmerkelijk belanghouder en de bv aantonen dat in het economische verkeer een lager salaris gebruikelijk is. Daarbij geldt als vergelijking soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Er moet worden uitgegaan van een hoger loon wanneer aannemelijk is dat in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is. Het salaris wordt dan gesteld op een bedrag dat niet meer dan 30% afwijkt van het loon dat in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.