Corona: het nieuwe noodpakket voor mkb- en zzp-ondernemers

Bron: De Ondernemer

Dit is het nieuwe noodpakket voor mkb- en zzp-ondernemers

Het kabinet stelt tientallen miljarden beschikbaar om te voorkomen dat ondernemingen op de fles gaan tijdens de coronacrisis. Het geld is verpakt in verschillende noodmaatregelen. Die vervangen per direct, tenminste voorlopig, bestaande regelingen. Is dat morgen allemaal beschikbaar? Nee, maar wel snel. Hier vind je het nieuwe noodpakket voor mkb- en zzp-ondernemers op een rijtje.

Van onze redactie 17 maart 2020

Laatste update: 18 maart 2020 13:15

Koolmees wijbes hoekstra corona kabinet

Bedrijven hoeven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen.

Werktijdverkorting: de overheid neemt tot 90 procent van het salaris over.

Zzp’ers kunnen aanvulling vragen voor levensonderhoud.

Overleg met gemeenten om tijdelijk geen toeristenbelasting meer te heffen.

Half jaar uitstel van lening voor kleine ondernemers.

Kleine ondernemers krijgen rentekorting op krediet.

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen gemakkelijker geld lenen.

Noodloket waar zwaarst getroffenen direct 4000 euro krijgen.

4000 euro

Speciaal voor ondernemers in sectoren die de afgelopen dagen hard zijn getroffen door de coronacrisis, zoals eet- en drinkgelegenheden die dicht moesten, de reisbranche en bedrijven in de culturele sector. Het loket biedt hen een vaste tegemoetkoming van 4000 euro, cash op de rekening. Er komt op korte termijn een lijst van type bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen.

Bijstand voor zzp-ondernemers

Zzp’ers die zonder opdrachten komen te zitten door de crisis, kunnen straks eerder aanspraak maken op een bijstandsuitkering (tot sociaal minimum). De aanvraagprocedure wordt versneld en de vermogens- en partnertoets komen tijdelijk te vervallen. Zelfstandigen hoeven niet hun vermogen aan te spreken en ook het inkomen van hun partner is geen belemmering voor het krijgen van een uitkering. De regeling duurt allereerst drie maanden. Er hoeft niets te worden terugbetaald.

Werktijdverkorting

De overheid neemt straks maximaal 90 procent van de tijdelijke ww-uitkering voor thuiszittende werknemers voor haar rekening. Nu is dat nog maximaal 75 procent. De werkgever betaalt de resterende 10 procent van het salaris, zodat de werknemer er niets van merkt. De procedure wordt verkort en de regeling werktijdverkorting vervalt en wordt vervangen door het noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Die moet overigens nog ontworpen worden, maar werkt sneller dan de oude regeling. Het heeft vanaf nu geen zin meer om werktijdverkorting aan te vragen.

Belastinguitstel mkb

Het bedrijfsleven wordt gestut met de uitbreiding van kredietmogelijkheden voor het mkb. Ondernemingen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen kunnen drie maanden uitstel van belastingbetaling krijgen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen, zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen, en de invordering stopt dan direct. Denk aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, maar ook omzet- en loonbelasting.

Lening en borgstelling

Ook wordt het makkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank. De overheid verhoogt de borgstelling op een lening voor het mkb van 50 naar 90 procent. De regeling waarbij de overheid garant staat wordt uitgebreid van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro. Het maximale leenbedrag per onderneming wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken staat dan voor de helft van dat bedrag garant.